CesBudejovice.jpg
070u-ceskeBudejovice_c.jpg
CBZlaty.jpg
070-ceskeBudejovice_b.jpg
CBZelezny.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ČESKÉ BUDĚJOVICE

ČESKÉ BUDĚJOVICE (České Budějovice) - úvodní stať

Jihočeská metropole leží na soutoku Malše s Vltavou, což samo o sobě podmiňuje existenci řady mostů a lávek. Jejich historie sahá až k založení města v roce 1265 králem železným a zlatým Přemyslem II. Otakarem. Je prokázáno, že dřevěné mosty, jejichž poslední část byla padací, stály před každou ze tří městských bran - kratší před Pražskou a Svinenskou branou, delší tzv. Zlatý most před Rožnovskou branou. Své jméno dostal údajně od toho, že přiváděl do města s kupci prosperitu a obchod. Patrně o něco mladší byl původní Dlouhý most spojující město s osídlením západního břehu. Pod tímto názvem je uváděn už v roce 1369. V roce 1741 ho spálilo ustupující francouzsko-bavorské vojsko. Nově postavený most na stejném místě (viz vyobrazení) sloužil pak až do roku 1880, kdy ho vystřídal železný most v délce 85 metrů. Stoupající frekvence dopravy si vynutila v letech 1930-1932 jeho přestavbu; novou konstrukci tehdy dodala pardubická mostárna A. Rainberga. Zatímco část města na pravém břehu Vltavy doznala za posledních 100 let jen poměrně málo změn, levobřežní část se prudce rozvíjela. Vzniká zde celá nová městská čtvrť, výstaviště, vysoké školy i Stromovka; bydlí zde také většina obyvatel Budějovic. Přes Malši vede několik mostů a lávek, přes Vltavu ještě další dva mosty - například Litvinovický most - dnešní Dlouhý most však zůstává hlavním městským mostem.