cesBudej42silnicni.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ČESKÉ BUDĚJOVICE

ČESKÉ BUDĚJOVICE (České Budějovice) - silniční most

U Tylova divadla je vedena přes řeku Malši komunikace od Žižkova náměstí jižním směrem po nýtovaném ocelovém obloukovém mostě s dolní mostovkou. Pod oběma oblouky je vždy po desíti svislicích. Uvedený skromný ocelový most je poněkud zastíněn českobudějovickým Dlouhým mostem.