Ceskaves41.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ČESKÁ VES

ČESKÁ VES (Jeseník) - silniční most

Obec Česká Ves plynule navazuje na město Jeseník. Původní most byl v červenci 1997 zničen povodní. Záhy po povodni zde bylo vybudováno mostní provizorium. Nový most, postavený v ose mostu původního, byl dán do provozu v roce 1999. Jedná se o železobetonový rámový most s předpjatou příčlí. Příčel rámu je v příčném řezu tvořena dvěma šikmými trámy v podélném směru s náběhy u podpor. Trámy jsou zmonolitněny železobetonovou deskou tloušťky 0,45 metru a vně jsou pod chodníky deskové konzoly. Příčel je zmonolitněna s železobetonovými opěrami. Rozpětí mostu činí 35 metrů, volná šířka na mostě je 13 metrů. Projekt vypracovala firma SHP Brno a zhotovitelem byly Dopravní stavby Holding Uherské Hradiště.