CervenePecky2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ČERVENÉ PEČKY

ČERVENÉ PEČKY (Kolín) - železniční most

Kamenný most na trati ČD z Kolína do Čerčan překlenuje hluboké údolí Chotouchovského potoka (levobřežního přítoku Labe) v úseku mezi stanicemi Červené Pečky a Ratboř. Celková délka mostu je 109 metrů, nejvyšší výška nad úrovní dna údolí činí 31 metr. Most je půdorysně dvakrát mírně zakřiven. Má sedm půlkruhových oblouků o rozpětí 12 metrů, vyklenutých z pískovcových kvádrů. Pilíře jsou mírně kónické, s kvádrovým obkladem na nárožích. Přibližně uprostřed výšky jsou zpevněné kvádrovým věncem. V úrovni patek oblouků vystupují z pilířů kamenné konzoly, sloužící k osazení ramenátů pro bednění kleneb. Krajní opěry a konce náspu jsou obložené kyklopským zdivem. Na jihozápadní (návodní) straně je zazděna kamenná deska s datem 1900. Zábradlí je původní, železné. Most, postavený v letech 1899-1900, patří spolu s několika dalšími kamennými železničními mosty (Mšeno, Okoř, Podlešín, Žampach) k nejpůsobivějším objektům dopravního stavitelství na území středních Čech.