069u-cervenaRecice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ČERVENÁ ŘEČICE

ČERVENÁ ŘEČICE (Pelhřimov) - zámecký krytý most

Červenou se dříve Biskupská Řečice nazývá od 16. století podle zdejšího hradu, resp. zámku, původně gotického, poté renesančně a barokně přestavovaného. A právě zde se nalézá velmi krásně sgrafity zdobený čtyřobloukový mostní přechod s pěti okny. Přechod je opatřen prejzovou krytinou, pod okapem je 12 lunet, rovněž ony jsou stejně jako prostor mezi okny vyplněny ornamenty s figurální výzdobou. Totéž pak platí o podokenním, asi 1,5 metru širokém pásu s vyobrazením osmi lovců na koních. I cvikly mezi pilíři mají sgrafitovou výzdobu. Podobně, i když ne takto bohatě, je vyzdoben také krytý mostní přechod v Praze v Thunovské ulici, který je však podstatně mladšího data, anebo přechod v Českém Krumlově.