Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ČERMNÁ NAD ORLICÍ

ČERMNÁ NAD ORLICÍ (Rychnov nad Kněžnou) - silniční most

Most na silnici III. třídy přes Tichou Orlici je z roku 1997. Spojitý spřažený železobetonový most o třech polích (rozpětí 11,5 + 24,5 + 11,5 m) je 47 metrů dlouhý a 11 metrů široký. Půdorys mostu je mírně zešikmený, v profilu se most mírně svažuje. Nachází se mezi Malou a Velkou Čermnou. Stojí na místě původního obloukového ocelového mostu s dolní mostovkou. V římse mostu je umístěn znak obce - most s lipovým a dubovým listem.