Celakovice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ČELÁKOVICE-LYSÁ NAD LABEM

ČELÁKOVICE-LYSÁ NAD LABEM (Praha-východ) - železniční most

Ocelový železniční most přes Labe na trati č. 231 je tvořen dvěma shodnými souběžnými jednokolejnými mosty. Mosty mají vždy dvě pole přes vlastní řečiště Labe, další dvě pole na severním břehu jsou inundační. Pilíře na oválném půdorysu mají kvádrový obklad. Nejstarší železniční most zde byl postaven po roce 1874. Dochoval se projekt na stavbu mostu se čtyřmi poli o stejném rozpětí 40 metrů, tvořenými přímopásovým spojitým příhradovým nosníkem s dolní mostovkou. Roku 1908 byl most zásadním způsobem rekonstruován. Přestavěny byly pilíře, dvě přímá pole byla nahrazena dvěma prostými trámovými poli, tvořenými obloukovými příhradovými nýtovanými nosníky s dolní mostovkou o délce 50 metrů. Na tato pole navázala na pravém břehu dvě pole inundační, tvořená přímými příhradovými nosníky o délce 27,6 metru. Další přestavba mostu proběhla po roce 1921, v souvislosti se zdvojkolejněním trati. Pilíře byly částečně rozebrány a prodlouženy, na nich pak byl založen paralelní druhý most zcela shodné konstrukce. V této podobě se most dochoval dodnes.