063-Bzenec-Veseli.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BZENEC-VESELÍ NAD MORAVOU

BZENEC-VESELÍ NAD MORAVOU (Hodonín) - silniční most

Po výjezdu z Bzence podjezdem pod tratí Českých drah, asi 3 km směrem na Veselí nad Moravou, je přes odlehčovací kanál řeky Moravy (tzv. Novou Moravu) 60 metrů dlouhý, velmi štíhlý a elegantní železobetonový most. Je obloukový se spodní mostovkou, 8 metrů široký, vzepětí oblouků je 6 metrů. Oblouky jsou navzájem spojeny dvěma příčlemi. V roce 1998 byl most v dobrém technickém stavu a jeho stáří lze odhadnout na 60-70 let (jde s největší pravděpodobností o stavbu z doby první Československé republiky, zřejmě z přelomu 20. a 30. let). Okolí mostu je protkáno odvodňovacími kanály vybavenými stavidly, což svědčí o tom, že krajina je čas od času sužována záplavami, kdy se hladina Nové Moravy zvedá až po dolní část uvedeného obloukového mostu, který je pak namáhán zvláštním způsobem ze své spodní strany.