061-BystranadJizerou_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BYSTRÁ NAD JIZEROU

BYSTRÁ NAD JIZEROU (Semily) - dřevěný silniční krytý most

Mezi Jilemnicí a Semily - v prostoru Benešov, Louková a Háje - je přes řeku Jizeru 24 metrů dlouhý, 3 metry široký a 5 metrů vysoký roubený, krytý most, dnes s krytinou z asfaltové lepenky. Původně most, který pochází z přelomu 19. a 20. století, vedl k místnímu mlýnu se služebností přechodu a přejezdu pro občany Benešova a Bystré nad Jizerou. Most je kryt dvěma střechami s hřebeny v průniku. Konstrukčně je nesen kombinací trojúhelníkových a lichoběžníkových věšadel. Příčná střecha tedy není ozdobná - její hřeben je spojnicí dvou vysokých trojúhelníkových věšadel, jejichž obdobu jsme nikde u nás nenalezli (jen v Rakousku je podobný přes řeku Mürz v Kindbergu a přes Schwechat v Allendu v okrese Baden). Boční zavětrování mostu v Bystré je provedeno 8 delšími a 2 kratšími ondřejskými kříži. Všechny čtyři štíty u obou střech jsou zdobeny vyřezáváním, v bočním svislém bednění jsou u silnice Semily-Jilemnice dvě čtvercová okna k zlepšení výhledu při najíždění do hlavní komunikace. Rovněž mezi podélnými nosnými trámy pod mostovkou je 8 ondřejských křížů. Hřeben příčné střechy v průniku je o 1,5 metru vyšší než hřeben střechy podélné. Únosnost mostu je omezena na 1,5 tuny. Na vnitřní straně bednění, které sahá až pod střechu, je umístěna vývěsní deska. U mostů s tímto celoplošným bedněním jsme se obvykle - na rozdíl od Bystré - setkávali s okny nebo aspoň s průzory.