BelapodBezdezem3.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

BĚLÁ POD BEZDĚZEM (Mladá Boleslav) - silniční most

Nedaleko obce se nachází segmentový most s truhlíkovým nosníkem a s pilíři s odlehčujícím oboustranným vybráním. Ve svých vrcholech jsou pilíře pod nosníkem rozšířeny. Projektantem byla firma Promo, s. r. o. a zhotovitelem Stavby mostů Praha, a. s. Ministerstvo dopravy a spojů udělilo tomuto elegantnímu mostu cenu Mostní dílo roku 1999 v oboru novostaveb betonových mostů.