060-Buchlovice_b.jpg
060u-Buchlovice_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BUCHLOVICE

BUCHLOVICE (Uherské Hradiště) - zámecké parkové mosty

Obec Buchlovice se nalézá 9 km západně od Uherského Hradiště. Ve zdejším zámeckém parku jsou dva historicky cenné barokní mosty. Samotný zámek byl vystavěn v letech 1707-1738 ve stylu italské venkovské vily a je první stavbou tohoto druhu u nás. Jeden z mostků je zdoben vázami a koulemi, oba pak hezkou kuželkovou balustrádou. Mostky jsou asi 8 metrů dlouhé a 5 metrů široké. Most bližší zámecké budově je navíc členěn dvakrát schodišti.