Budyne159a.jpg
Budyne2.jpg
Budyne1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BUDYNĚ NAD OHŘÍ

BUDYNĚ NAD OHŘÍ (Litoměřice) - barokní silniční most

Městečko ze druhé poloviny 13. století, ale připomíná se už k roku 1173, kdy patřilo králi Vladislavu II., se rozkládá 6 km na východ od Libochovic v Terezínské kotlině. Je zde barokní most z let 1770-1773, který byl osazený umělecky hodnotnými sochami od B. Edera. Plastiky Krista na kříži a sv. Karla Boromejského jsou datovány do let 1772-1774. Na kamenném soklu s volutami a dietrichsteinským znakem je z pozdější doby nápis: Karel kníže Dietrichstein postavil most 1773 a sochy 1774. Na mostě ještě dříve stával kamenný kříž. Jedná se o dvouobloukový silniční most z opracovaných kvádříků a s nosností omezenou 20 tunami. Segmentové oblouky mají šestimetrové rozpětí a dvoumetrové vzepětí. Mostní konstrukce i plastiky byly poškozeny (podle jiných údajů dokonce zcela zničeny) projíždějícími tanky a nákladními vozidly v letech 1968-1978. Most, který vytváří výraznou krajinnou dominantu, byl opraven v roce 1996, nicméně sochařská výzdoba už na parapet vrácena nebyla.