Breznice-most1.jpg
Breznice-most3.jpg
057-Beznice.jpg
Breznice-most2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BŘEZNICE

BŘEZNICE (Příbram) - silniční most

Silniční most přes říčku Vlčavu (Skalici) se nachází mezi historickým jádrem města a zámeckým areálem. Celková délka mostu činí 34,4 metru a šířka 8,5 metru. Most je kamenný, tříobloukový, na východní straně s dlouhou nájezdní rampou. Tři segmentové oblouky mají rozpětí 10,1 až 10,2 metru. Oblouky, pilíře a parapety jsou vyzděné z opracovaných kvádrů, cvikly jsou z kyklopského zdiva. Na obou koncích mostu jsou na hranolových pilířích čtyři pískovcové sochy - Ukřižování, Panny Marie Bolestné, sv. Dismase a sv. Jana Nepomuckého. Most byl postaven roku 1899 na místě staršího objektu. Stavbu připomíná bronzová deska s datováním, osazená na jeho západním konci. Sochy jsou (s výjimkou sv. Jana Nepomuckého) barokní, z let 1748-1750. Starší březnický kamenný most sice mohl být barokní, ale stejně tak mohl vzniknout až roku 1812, jak nasvědčuje datování na jediné mladší plastice - soše sv. Jana Nepomuckého. Ostatní sochy totiž původně nemusely být umístěné na mostu (na své současné místo byly osazeny až roku 1901).