056-Beclav.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BŘECLAV

BŘECLAV (Břeclav) - silniční hraniční most

Mezi moravskou Břeclaví a slovenskými Kúty překonává hraniční most na dálnici Praha-Bratislava řeku Moravu. Má dvě příjezdní estakády - na slovenské straně dlouhou 142 metrů, na moravské 568 metrů - a vlastní těleso o třech polích dohromady dlouhých 162 metrů. Jeho celková délka pak činí 878 metrů (pro srovnání most Vysočina u Velkého Meziříčí je dlouhý 425 metrů, Nuselský most v Praze 485 metrů a most v Berouně 721 metrů). Celé území kolem mostu je počítáno po celý rok k území zaplavovanému, silně podmáčenému. Obě mostní estakády na předpolích byly postaveny ze 360 nosníků dlouhých 35 metrů. Jejich výrobny stávaly nedaleko stavby mostu a v roce 1985 v nich byl vyroben poslední nosník. Břeclavský most se měl stát i "mostem pro budoucnost", protože jeho 10 metrů vysoké střední pole zohledňuje svou výškou i úpravou dna předpokládanou výstavbu plavebního kanálu Odra -Dunaj. Průjezdná světlost prostoru pod mostem se nazývá odborně gabarit a její první vydlážděné metry jsou vlastně prvními metry výše zmíněného kanálu, o němž se však v současné době přestalo uvažovat; ve hře zůstává alespoň částečné zesplavnění řeky Moravy. Samotný břeclavský most byl betonován 4 betonovacími vozíky - každý měl hmotnost 100 tun. Stavba probíhala metodou letmé betonáže. Most je zakřiven jak ve svém půdorysu, tak v bokorysu, což znamená, že je vydutý mírně vzhůru. Na most je pěkný pohled - tloušťka jeho segmentů se od čtyř metrů nad pilíři zužuje na jeden a půl metru ve vrcholech segmentů. Stavba probíhala v letech 1980-1985.