055u-Brtnice_b.jpg
055-Brtnice_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRTNICE

BRTNICE (Jihlava) - barokní silniční mosty

Brtnice, dříve Trhová Brtnice, leží v Brtnické vrchovině v údolí říčky Brtničky. Již při vjezdu do brtnického zámku přejedeme přes zámecký renesanční cihlový most, který pochází ze 16. století a je zdoben kamennými kyticemi. Brtnice leží na křižovatce obchodních cest, a proto zde mosty sehrály významnou úlohu, dokonce tak významnou, že se symbol mostu dostal - spolu se dvěma lvy - i do městského znaku. První z brtnických mostů je na náměstí pod zámkem a převádí komunikaci směrem na Stonařov. Je 9 metrů dlouhý a 5 metrů široký. Jeho jediný oblouk má rozpětí 7 metrů a vrchol mostní klenby je 4 metry nad hladinou Brtničky. Spodní část opěr, a to až po přechod do klenby, je z kamenných kvádrů. Vozovka na mostovce stoupá směrem k náměstí a je mírně vyklenuta. Parapet se dělí třemi předstupujícími pilířky vždy na dvě pole. Pilířky slouží jako postamenty šesti barokním sochám od místního řezbáře Davida Lipparta, které se datují do let 1715-1717. Záhyby soch jsou špatně odvodněny, a tak trpí povětrnostními vlivy. Most, pocházející z počátku 18. století, byl opraven v roce 1951 a je v poměrně dobrém stavu. Věrný model mostu včetně sochařské výzdoby, který mistrovsky vytvořil P. Ševela, je v Muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí. Druhý brtnický most je na výpadové komunikaci směrem na Jihlavu. Po přidání dalšího, druhého oblouku, je dnes celkem 18 metrů dlouhý a 5 metrů široký. Klenby má z neopracovaného lomového kamene. Do nedalekého parku bylo z tohoto mostu sneseno šest dalších Lippartových plastik, což datuje původní stavbu na počátek 18. století. Nazýval se také Židovský most.