BrozankyUstecko33d.jpg
BrozankyUstecko33c.jpg
BrozankyUstecko33b.jpg
BrozankyUstecko33a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BROZÁNKY

BROZÁNKY (Ústí nad Labem) - silniční most

Barokní klenbový, původně jednoobloukový most, který překračuje řeku Bílinu, se nachází na severním okraji obce Brozánky. Byl postaven pravděpodobně na konci 18. století a jeho současná podoba je výsledkem minimálně dvou stavebních úprav. Dnes má most 5 oblouků ze smíšeného materiálu (lomový kámen a cihly). Při normálním stavu vody v řece protéká voda pouze pod dvěma středními oblouky, dva krajní na straně jedné a jeden oblouk na druhé straně mostu slouží jako inundační. Most je dlouhý 30 metrů, přičemž celková délka činí 35,5 metru, a široký 2 metry, resp. 3,90 metru. U opěry v řečišti je na návodní straně vyzděn ledolam. Vedle mostu je postavena betonová lávka pro pěší a původní kamenný most je pro veškerý provoz uzavřen. Jde o jeden ze dvou dochovaných mostů barokního původu přes řeku Bílinu v této oblasti (Stadice).