Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŽLEBY

ŽLEBY (Kutná Hora) - silniční mosty

Obec, která vznikla z podhradí stejnojmeného hradu, byl Karlem IV. povýšena roku 1356 na královské město. Návštěvníky upotá především zdejší novogoticky upravený zámek (původně hrad). Ale za pozornost stojí i částečně kamenný dvouobloukový most, který má 3 metry vysoký střední pilíř. Průčelí mostu tvoří jeho (novější) betonové části, které vystupují před kamenem zaklenuté ploché oblouky. Výplň parapetů je cihlová, pilíř a opěry jsou kamenné. Most uprostřed městečka překonává řeku Doubravu. Pochází, stejně jako jiné stavby v místě, patrně z období novogotické přestavby zámku. Má dva segmentové oblouky o světlém rozpětí 10,2 metru a vzepětí 1,3 metru, vyklenuté z opracovaných pískovcových kvádrů. Pilíř na oválném půdorysu je 3 metry vysoký a na obou stranách je zakončen čtvrtkulovými vrchlíky. Výplň parapetu je cihlová. Celková délka mostu činí 22,4 metru při výšce 7,18 metru nad dnem řeky. Poslední úprava v roce 1995 přinesla rozšíření mostovky, která je nyní železobetonová.