438u-Zizelice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŽIŽELICE

ŽIŽELICE (Kolín) - silniční mosty

Žiželice, kde se předpokládá osídlení nejpozději ve 12. století, patří k těm menším z celkových 1 400 měst a městeček, které jsou (nebo bývaly) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Žiželický most, který překonává hlavní regulované koryto řeky Cidliny, má dvě trámová železobetonová pole se střední vetknutou žebrovou mostovkou. Světlé rozpětí trámů činí 19,7 m, jejich výška kolísá v rozmezí 2,65-4,25 metru. Celková délka přemostění je 40,9 metru, výška nad dnem řeky činí 4,1 metru. Boční strany trámů jsou členěny osmiúhleníkovými vpadlinami s vloženými jehlánky. Střední podpěru tvoří pilíř na oválném půdorysu. Na povodní straně je nad středním pilířem datování 1923. Konstrukčně téměř identický most z roku 1925 překračuje Cidlinu v blízkých Loukonosech. Na Žiželický most navazují na straně směrem k městu další stejně staré železobetonové trámové mosty přes postranní ramena řeky a inundační pásmo, jednodušeji architektonicky ztvárněné.