Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŽÍNKOVY

ŽÍNKOVY (Plzeň-jih) - barokní silniční most

Žínkovy, kde už ve 12. století stála tvrz, jsou známé svým původně barokním zámkem z druhé poloviny 17. století, který byl romanticky přestavěn na samém konci 19. století. Zdejší kamenný silniční most je tříobloukový se segmentovými klenbami. Na úběžné straně jsou dva pilíře s kuželovými vrchlíky, náběžná strana je rozšířena kvádrovým zdivem. V parapetní zdi je osazen pamětní kříž datovaný do roku 1731, který pomáhá datovat i mostní stavbu do doby baroka. Za mostem je pak barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1723. Most byl rozšířen v polovině 20. století. Překonává odtok ze Žínkovského rybníka v místech, kde vlastně začíná tok řeky Úslavy.