Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŽICHOVICE

ŽICHOVICE (Klatovy) - barokní silniční "Horní" most

Druhý kamenný most v obci je nyní už jen zčásti dvouobloukový s téměř půlkruhovými klenbami, které v západní - v nové době stržené - části doplnily železobetonové přímé nosníky. Most pochází z 18. století, jeho nepříliš zdařila úprava proběhla v polovině 20. století. Nazývá se také Horní most a překonává říčku v obci směrem k nádraží Českých drah. Dnes je u zámku v obci barokní socha sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století, která stávala na mostě, s velkou pravděpodobností právě na Horním.