Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŽICHOVICE

ŽICHOVICE (Klatovy) - barokní silniční "Dolní" most

Obec Žichovice - připomíná se už v roku 1045 jako zboží břevnovského kláštera - se nachází při železnici spojující Sušici s Klatovy nedaleko hradu Rabí. Ve vsi vyrostla nejprve tvrz, poté zde vznikl za renesance zámek. Stojí tu starý kamenný silniční most se dvěma segmentovými klenbami. Zdivo je lomové, pilíř s břitem z kvádrového kamene, a mostovku odvodňují žlaby. Pochází už z počátku 17. století, přezdívá se mu také Dolní most, a překonává říčku v obci směrem k Rabí.