Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŽELKOVICE

ŽELKOVICE (Louny) - silniční most

V Želkovicích, poprvé jsou připomínány roku 1237, stála románská rotunda zabudovaná v polovině 19. století do nové lodi kostela sv. Petra a Pavla. V Želkovicích je rovněž kamenný silniční jednoobloukový most zesílený (dodatečně) železobetonovou deskou. Rozpětí segmentového oblouku se zvýšenými patečními čarami je 4 metry, vzepětí oblouku pouze 1 metr.