435u-Zelesice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŽELEŠICE

ŽELEŠICE (Brno-venkov) - nefunkční ("mrtvý") dálniční most

Želešice u Brna jsou známy svými ovocnářskými školkami. Málo se dnes už ví něco bližšího o německé dálnici, která měla přetínat Moravu severojižním směrem - z dnešní polské Wroclawi (slezské Vratislavi, německy zvané Breslau, patřící po dlouhá staletí k českému království) do rakouské Vídně. Dálnice se stavěla počátkem 40. let 20. století a na její trase - podnes patrné v poměrně dlouhých úsecích - byla vybudována řada mostních objektů - dnes mrtvých dálničních mostů. Patří k nim mosty na střední Moravě u Jevíčka a Velkých Opatovic, na jižní Moravě pak u Moravských Knínic, Ořechova, Nebovid, Bystrce a jinde. Nejznámější jsou dvě velké kozové podpěry pod přehradní zdí brněnské přehrady v Bystrci. Trasa obchvatu Brna ze Svitav na Pohořelice byla předmětem značných sporů. Rychlostní čtyřproudová komunikace dnes probíhá z Brna do Pohořelic paralelním směrem, jakým vedla původní německá dálnice. Na některých starších mapách z poválečného období je trasa rozpracované dálnice dokonce vyznačena. Dálniční most z roku 1941 je za obcí Želešice směrem ke kamenolomu, asi 50 metrů od posledních domků a asi 100 metrů od Bobravy. Je široký 50 metrů, dlouhý pouze 30 metrů, výška klenutí je osm metrů. Šířka vozovky pod nedokončenou dálnicí je 6 metrů. Svým vzezřením most připomíná spíše tunel. (Podobně je tomu u moderních mostů zvaných tubesidery z vlnitých ocelových skruží například v Brně-Bystrci pod tratí pouliční dráhy nebo v Drysicích pod dálnicí na Vyškov).