Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BROUMOV

BROUMOV (Náchod) - silniční most

Osada Broumov byla založena už roku 1171, na jih od dnešního města. Roku 1213 daroval král Přemysl Otakar I. celý Broumovský výběžek benediktinskému klášteru v Břevnově a nastal jeho rozvoj přerušený až vypálením města husity. Znovu tu stavební ruch panoval především na přelomu 17. a 18. století. Stojí tu i zajímavý most na silnici na Hejtmánkovice. Stavba je zdobena dvojicí plastik - sv. Jan Nepomucký a sv. Václav - které jsou datovány do poloviny 19. století.