Zehusice141b.jpg
Zehusice2.jpg
434u-Zehusice.jpg
Zehusice141c.jpg
Zehusice1.jpg
Zehusice141d.jpg
Zehusice141a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŽEHUŠICE

ŽEHUŠICE (Kutná Hora) - barokní silniční most

Ve 14. století byly už Žehušice - dnes proslulé především svou oborou - farní vsí s tvrzí, roku 1540 povýšené na městečko. V 17. století tu vyrostl raně barokní zámek. A právě s ním je spojen památkově chráněný kamenný most o dvou obloucích šestimetrového rozpětí a pouze dvoumetrového vzepětí se sochou sv. Jana Nepomuckého (ta je rovněž barokní, ale až z poloviny 18. století) na metr vysokém cihlovém soklu nad středním pilířem. Most za zámkem má poměrně nízký, jen 60 cm vysoký parapet. Vyšší sokl sochu zřejmě v minulosti bránil před poškozováním projíždějícími vozidly. Most, který překonává při vjezdu do obce řeku Doubravu, jež zde vytéká z obory, byl v roce 1998 citlivě rekonstruován. Znovu byla na parapetní zeď osazena socha sv. Jana Nepomuckého. Při opravě byl nad segmentovými klenbami provedena roznášecí izolovaná železobetonová deska, monoliticky spojená rovněž s železobetonovými parapetovými zdmi výškově a povrchově upravenými. Délka přemostění činí 17,70 metru a volná šířka mostu je 6,30 metru.