430u-Zatec_b.jpg
430u-Zatec_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŽATEC

ŽATEC (Louny) - silniční most

Již staré rytiny ukazují v Žatci dřevěný most přes Ohři, který je písemnými prameny poprvé doložen už v roce 1004. V 19. století byl nahrazen řetězovým mostem projektovaným B. Schnirchem, průkopníkem řetězových mostů u nás a rodákem z nedalekého Pátku. Žatecký řetězový most patřil po Strážnickém k prvním na evropské pevnině - stavěl se v letech 1826-1827 a v provozu byl do roku 1896. Most měl délku 64 metrů, mostovka byla nesena dvěma trojicemi řetězů a byla 5,55 metru široká. Nahradil ho pak ocelový obloukový most. V Žatci je rovněž visutá prefabrikovaná lávka pro pěší o dvou polích: 30 metrů a 71 metrů, tedy celkově stometrové délky. Jde opět o jednu z četných úspěšných prací prof. ing. Jiřího Stránského a jeho spolupracovníků. Zároveň se v Žatci zachovaly i zbytky středověkého gotického mostu z konce 14. století. Dnes se nacházejí v suterénu domu čp. 243 v ulici Obránců míru. Z mostní stavby se zachovaly 3 oblouky valené klenby, obložené tesaným kamenem. Jde o jednu z nejvýznamějších složek středověkého města, která se alespoň z takto značné části dochovala.