Zampach2.jpg
429uZampach.jpg
Zampach1.jpg
Zampach.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ŽAMPACH

ŽAMPACH (Praha-západ) - železniční most

Na trati "posázavského pacifiku", jež vede souběžně se Sázavou, je mezi stanicemi Borek-Žampach a Lukami pod Medníkem, asi tři km jižně od Jílového a 12 km východně od soutoku Sázavy s Vltavou, jeden z našich nejvyšších železničních kamenných viaduktů postavených v letech 1898-1899 za pouhé dva roky. Jeho sedm oblouků má rozpětí 12,5 metrů, most je ve směrovém půdorysu ve tvaru oblouku. Nejvyšší oblouk je pak 41 (podle jiných údajů 46) metrů nad roklí zvanou Kocour a nad potokem Studený. Nákladní doprava po železnici postupně vytlačila plavbu vorů po Sázavě a přilákala do kraje průmysl. Provoz na trati byl zahájen v roce 1900, avšak její některé části (například Praha-Modřany) byly v provozu již od roku 1882. Viadukt v Žampachu - náš vůbec nejvyšší kamenný viadukt - je jen o jeden metr nižší než pražský Nuselský most s tratí metra. Na jeho pilířích vidíme - podobně třeba jako na pilířích železničního viaduktu v Mezihoří - řady vyčnívajících krakorců u patek oblouků: krakorce nesly příčné trámy, na něž se stavěly ramenáty (dřevěné obloukové výztuže pod fošnové bednění). Po dokončení stavby byly krakorce na pilířích ponechány, protože údajně pohledově oddělují pilíř od patky oblouku, a tím narušují fádnost pilířů. Již staří Římané takto stavěli své akvadukty - a staré římské mosty jsou toho dokladem (například Ponte Rotto přes Tiberu).