428u-Zvikovec.jpg
BerounkapodZvikovcem.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZVÍKOVEC

ZVÍKOVEC (Rokycany) - silniční most

Nevelká obec (doložená poprvé v roce 1229) s půvabným barokním zámkem se nalézá nedaleko Zbirohu. Zdejší železobetonový most o třech parabolických obloucích, každý o dvaadvacetimetrovém rozpětí a pětimetrovém vzepětí, překonává řeku Berounku. Pilíře mostu vystupující do řečiště mají zakulacené vrchlíky.