Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZVÍKOV

ZVÍKOV (Písek) - dva silniční mosty

Oba mosty na silnici Kučerov-Zvíkovské podhradí-Varvažov nad údolím Vltavy a Otavy byly postaveny ještě před napuštěním přehradního díla Orlík na počátku 60. let 20. století. Byly stavěny metodou lehké betonáže od hlavních středních pilířů, které byly postaveny ještě v původním, nevzdutém řečišti. Krajní pilíře mostů pak stojí na březích. Rozpětí mezi středním pilířem a pobřežními pilíři činí 48 metrů. Délka obou mostů je rovněž shodná, 252 metrů. Výška vozovky nad původní hladinou Vltavy resp. Otavy pak kolísá od 70 do 75 metrů. Letmo betonované mosty s klouby uprostřed polí byly v 60. letech módou. Časem se ukázalo, že dlouhé konzoly poklesávají vlivem dotvarování betonu a napjaté oceli. Z tohoto důvodu byly na obou mostech koncem 90. let klouby ve středu polí zrušeny a na mostě přes Vltavu zřízeny klouby v krajních pilířích.