ZubrniceUsteckoLucnipotok.jpg
ZubrniceUsteckoLucnipotokb.jpg
ZubrniceUsteckoLucnipotokc.jpg
ZubrniceUsteckoLucnipotokd.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZUBRNICE

ZUBRNICE (Ústí nad Labem) - silniční most

Klenbový most o jednom poli, který převádí místní komunikaci přes Luční potok, byl postaven asi ve druhé polovině 19. století. Celková délka mostu činí 8,70 metru a šířka 5,80 metru. Jeho výstavba je dávána do souvislosti s mlýny, kterých bylo na Lučním potoce v Zubrovnicích přes dvacet, přičemž do dnešní doby se zachoval pouze jediný. Dnes již most neslouží svému účelu, vede přes něj pouze stezka pro pěší.