426u-Znojmo_d.jpg
ZnojmoDyje.jpg
Znojmob.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZNOJMO

ZNOJMO (Znojmo) - železniční most

Tzv. Šatovský most, který se nachází na trati Znojmo-Šatov-Retz, překonává údolí řeky Dyje na jihozápadním okraji města. Je největším objektem na trati bývalé Severozápadní dráhy. Viadukt s horní mostovkou tvořenou spojitým příhradovým nosníkem na třech kamenných pilířích byl zprovozněn na podzim roku 1871. Pilíře jsou vysoké 45-48 metrů, příhradový nosník je 220 metrů dlouhý a 5 metrů vysoký. Rozpětí středních polí činí 60 metrů, rozpětí krajních polí pak 50 metrů. Mostovka byla asi 49 metrů nad hladinou řeky. Most, který je dominantou panoramatu Znojma od jihu, byl postaven podle projektu J. Brika: Původní železná nýtovaná konstrukce, jež byla památkově chráněna, byla v roce 1992 snesena. Železniční stavitelství Brno ve spolupráci s železničním vojskem přesunulo starou příhradovou konstrukci na pomocné pilíře z materiálu PIŽMO a na kamenné pilíře byla vysunuta náhradní mostní konstrukce typu ŽM 16 s dolní mostovkou, kterou by měla v budoucnu nahradit definitivní příhradová konstrukce. Původní řešení mostovky se dochovalo na vedlejším přemostění trati přes ulici Vídeňskou, u znojemského autobusového nádraží.