426u-Znojmo_c.jpg
426u-Znojmo_a.jpg
426u-Znojmo_b.jpg
426u-Znojmo_e.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZNOJMO

ZNOJMO (Znojmo) - úvodní stať

V bývalém hlavním městě údělného přemyslovského (znojemského) knížectví a poté přirozeném centru jihozápadní Moravy je pozoruhodných mostů hned několik. Podobně jako Praha, Brno, Karlovy Vary nebo Plzeň může Znojmo posloužit rovněž jako příklad soustředěných mostních staveb z různých údobí - počínaje tím nejstarším až po dnešní dobu. Znojmo je ostatně na březích Dyje umístěno ve velmi členitém terénu, který si vybudování mostů a lávek vyžadoval. A tak si všimněme alespoň některých nejdůležitějších mostních staveb. Tříobloukový kamenný most vede do starého přemyslovského hradu, dnes barokního zámku. Bezesporu tu býval už most starší, dřevěný. Stejně tak Merianova rytina města z poloviny 17. století zachycuje existenci krytého dřevěného mostu přes Dyji. Proslulé jsou však především znojemské viadukty: starý viadukt, Červený most a konečně přes rozsáhlé kolejiště nádraží Českých drah byla v nedávné době postavena zavěšená ocelová lávka v délce 220 metrů. Ne příliš důstojné využití má obloukový kamenný most, vedoucí do přemyslovského hradu nad příkopem se zahrádkami. Stal se místem různých skladů a přístavků. Obdobný osud - jak jsme při svém průzkumu zjišťovali - potkal větší počet našich mostních staveb. V blízkosti znojemského zámku s kamenným mostem je proslulá znojemská románská rotunda s nástěnnými freskami zachycujícími jednotlivá přemyslovská knížata. V Podyjí jsme našli příjezdní mosty ještě u zámku ve Vranově, stejně jako na Bítově. Mezi zdejšími Vysočany a Cornštejnem byl na břehu smontován a pak vysunut most ocelový.