Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZNOJMO

ZNOJMO (Znojmo) - Červený most - železniční viadukt

Dále je nad údolím Lesky nejvyšší cihlový železniční čtyřobloukový most zvaný ve Znojmě Červený most. Viadukt (jeden ze znojemských studentů stavební fakulty brněnského VUT zhotovil věrný model mostu) převádí jednu kolej železniční trati do Brna přes až 30 metrů hluboko zařezané údolí většinou vyschlého potoka Lesky na čtyřech cihlových obloucích o desetimetrovém vzepětí. Oblouky jsou podepírány více než dvacetimetrovými konickými pilíři s vyznačením komor pro odpálení náloží k vyhození mostu do povětří (jsou označeny šesti kameny s křížky). Nad oblouky je dvoumetrové nadloží a velmi masivně provedený parapet, z jehož roviny vystupují vždy tři výstupky. Polovina šířky mostu slouží jako komunikace pro pěší, protože k položení druhé koleje již nedošlo. Most postavili roku 1898 italští dělníci, kteří si pod mostem postavili novogotický objekt, který měl sloužit jako kostelík. Italští stavitelé mostů byli vůbec častými hosty na stavbách rakouskouherského mocnářství - pracovnímu uplatnění tehdy nebránily žádné administrativní překážky (vzdor tomu, že se po italsko-rakouské válce v roce 1866 severní Itálie od mocnářství odtrhla). Most je neustále v provozu, ovšem při povolené maximální rychlosti 70 km. Jeho těleso je odvodňováno svislými odpadními trubkami u pilířů. Cihelná fasáda je až na několik málo míst poškození v dobrém technickém stavu. Mimo zimní období lze jeho fotodokumentaci pořizovat jen velmi obtížně. Celý prostor pod mostem a kolem pilířů je zcela obsazen a přehrazen ploty zahrádek, okolí mostu je navíc bohužel ve vysokém stupni znečištěno odpadky. Na téže trati ČD do Brna jsou další cihlové nadjezdy, jiný částečně cihlový most je u Hranic na Moravě a Drahotuší blízko Jezernice.