Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZDOŇOV

ZDOŇOV (Náchod) - silniční most

Ves byla založena v polovině 13. století. Zdejší kostel Nejsvětější Trojice je původně gotický, ale přestavěný v renesanci, zatímco fara, dvě sochy sv. Jana Nepomuckého a dochovaný pranýř pocházejí z 18. století. Snad stejného stáří by mohl být i zdejší menší silniční kamenný můstek o čtyřmetrovém rozpětí segmentového oblouku.