Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZDOBNICE

ZDOBNICE (Rychnov nad Kněžnou) - barokní silniční most

Pozdně barokní kamenný most je v obci Zdobnice (dříve též Velká Zdobnice) před kostelem Krista Dobrého Pastýře, který byl postaven v letech 1787-1789. Most datovaný do stejné doby je zdoben sochami, které jsou o něco mladší (z let 1803-1807; někdy se do tohoto rozmezí klade rovněž vznik mostu). Nejprve byl most osazen sochou P. Marie Bolestné a sochou Ukřižovaného Krista (obě 1803), tato dvojice byla roku 1807 doplněna o sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava od F. Mělnického. Sochy byly postupně zničeny - dnes už je na mostě jen Panna Marie, uražená hlava sv. Václava je uložena v kostele. V obci nalezneme ještě při jejím okraji směrem k Nebeské Rybné další starý mostek, u něhož stojí barokní plastika sv. Jana Nepomuckého datovaná do roku 1776; zda je stejného stáří i most, nevíme.