Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZDÍKOVEC

ZDÍKOVEC (Prachatice) - silniční most

Ve Zdíkovci stojí kostel sv. Petra a Pavla, původně raně gotický, přestavovaný v 19. století. nalezneme tu i kamenný silniční obloukový most s více než třímetrovým rozpětím a dvoumetrovým vzepětím oblouku. Nad obloukem je metr vysoké neomítnuté nadloží zakončené 0,4 metru silnou železobetonovou římsou, která měla dodatečně zpevnit mostní stavbu.