Zakupy.jpg
ZakupyCeskaLipa421a.jpg
ZakupyCeskaLipa421b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZÁKUPY

ZÁKUPY (Česká Lípa) - barokní silniční mosty

Osada Zákupy vznikla na přelomu 13. a 14. století a stojí tu pozoruhodný původně renesanční a poté barokní zámek. V obci je hned několik můstků lemovaných barokními sochami z počátku 18. století. První most se nachází u kaple sv. Anny. Je to kamenný silniční most přes řeku Svitavu o dvou obloucích osmimetrového rozpětí. Nad středním pilířem je kříž, další plastickou výzdobu mostu tvoří socha sv. Barbory a socha sv. Apolonie. Druhý most, který je dnes mimo provoz, vedl z bývalého klášterního náměstí ke kapucínskému klášteru. Z původních šesti soch jedna schází, a tak jej dnes zdobí již jen pět soch - sv. Valburga, sv. Valentin, sv. Kosma, sv. Prokop a sv. Blažej - z nichž dvě jsou navíc velmi poškozeny a z poslední, nezvěstné, je zachován jen sokl. Přejezdu přes dvouobloukový kamenný most brání zábradlí postavené napříč mostovkou. Konečně na třetím mostku byly sochy nenávratně zničeny. Navíc podle novějších zpráv utrpěla v poslední době znovu i výzdoba obou předchozích zákupských mostů.