ZahradkyuCLipymostCDa.jpg
ZahradkyuCLipymostCDd.jpg
ZahradkyuCLipymostCDc.jpg
ZahradkyuCLipymostCDb.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZAHRÁDKY

ZAHRÁDKY (Česká Lípa) - železniční most

Na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou se u obce Zahrádky nacházejí dva na sebe těsně navazující mosty. První z nich převádí trať přes údolí Robečského potoka zvané Peklo a sestává ze dvou polí příhradové konstrukce a tří kamenných kleneb. Jeho celková délka je 160 metrů, výška 23 metrů a šířka 5,16 metru. Druhý most překlenuje tzv. Helenino údolí dvěma krajními kamennými klenbami a středním polem příhradové konstrukce. Jeho délka je 95 metrů, přičemž výška a šířka jsou shodné s mostem prvním. Mosty jsou v provozu od roku 1898 a příhradové konstrukce jsou dosud původní.