420u-Zahradky.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZAHRÁDKY

ZAHRÁDKY (Česká Lípa) - zámecký most a krytá dřevěná lávka

Zámek v Zahrádkách stojí na kraji osady a vznikl z původního hradu, přestavěného v letech 1547-1550 na renesanční zámek, který byl ještě v 70. letech 18. století upraven do barokní podoby a ve 20.-30. letech 19. století do empirové. V místním zámeckém parku je tzv. Barbořin most, a to na cestě do Vřísek na okraji bažantnice. Most je kamenný, dvouobloukový a pochází z roku 1836. Empirový most byl opatřen plastickou výzdobou, a to staršími barokními sochami: sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory, po níž nese své jméno. Technickou památkou první kategorie pak je zdejší dvoupatrová dřevěná krytá lávka nad propustí z Novozámeckého rybníka. Odtokový kaňon vyhloubený ve skále je asi 8 metrů hluboký a 50 metrů dlouhý. Při hladině rybníka je první plošina lávky se stavědly, v patře nad touto plošinou je rumpál s válcovou kladkou k vytahování stavidel a konečně v posledním patře je 7 metrů dlouhá krytá lávka s pultovými stříškami s osmi řadami šindelů. Na 1,3 metru vysoké střeše je z každé strany sedm řad šindelů. Lávka má průchod vysoký 2 metry, její šířka je 1,3 metru. Hřeben střechy lávky je nad hladinou Novozámeckého rybníka ve výšce 8 metrů. Spodní část lávky údajně sloužívala i k odchytu úhořů.