Zabreh137viadukt.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ZÁBŘEH

ZÁBŘEH (Šumperk) - silniční most

Most z roku 1998 kříží trať Českých drah, vlečkovou kolej a místní komunikaci. Most má pět polí, délka přemostění činí 197,3 metru a maximální výška vozovky nad terénem je 9,10 metru. Most je opatřen chodníky a vlevo protihlukovou stěnou. Šířka mezi obrubami je 10,90 metru, chodníky mají šířku 0,75 metru a 2,0 metry. Podpěry i opěry jsou železobetonové, založené na pilotách. Niveleta mostu je ve směrovém i výškovém oblouku. Nosná konstrukce je ocelová, celosvařovaná s ortotropní mostovkou. Jedná se o dvoukomorový průřez s konzolami, v podélném směru pak o pětipólovou spojitou konstrukci. Most je vybaven hlásičem náledí. Projekt vypracoval Transconsult Hradec Králové, zhotovily Dopravní stavby Holding, a. s., závod Prostějov.