053-Brno-ZidenickaME.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BRNO-ŽIDENICE

BRNO-ŽIDENICE (Brno) - městská silniční estakáda

Brnu dnes slouží řada moderních mostních a komunikačních staveb. Přední místo mezi nimi zaujímá patrně vůbec největší mostní estakáda v celé České republice. Rozkládá se v prostoru ulic Škroupovy, Krásného a Otakara Ševčíka. Převádí brněnský dopravní polookruh ze směru od Černovic do Židenic podél výpadovky nazývané Olomoucká a je součástí celého komplexu dopravních staveb, které se nazývají Východní přivaděč. Estakáda byla dokončena v roce 1990 a její hlavní těleso se skládá ze tří mostních polí (každé o dvaceti 24 metrů dlouhých prefabrikovaných nosníků tvaru písmene I). Estakáda překonává dálniční přivaděč, trať pouliční elektrické dráhy, místní komunikaci a ještě trať Českých drah. Obsahuje rovněž čtyři příjezdní a výjezdní rampy. Hlavní most je 30 metrů široký a 180 metrů dlouhý a zahrnuje i lávku pro pěší. Před samotnou stavbou v nákladu 40 milionů Kč bylo třeba do terénu zaberanit 240 až 15 metrů dlouhých pilot, protože v blízkém okolí se vyskytují tekuté brněnské písky. Celou stavbu pak provedly Dopravní stavby Olomouc.