481u-Vsetaty.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VŠETATY

VŠETATY (Mělník) - silniční most

Ve Všetatech, malém městečku poblíž Mělníka, které proslulo svou chutnou cibulí, nalezneme dvouobloukový most s cihelnou zděnou klenbou. Pod silničním mostem protéká místní vodoteč pouze pod jedním obloukem. Most je oboustanně omítnut a je zakončen téměř půl metru silnou římsou.