414u-Vranov_Prehrada.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VRANOVSKÁ PŘEHRADA- ŠVÝCARSKÁ ZÁTOKA

VRANOVSKÁ PŘEHRADA- ŠVÝCARSKÁ ZÁTOKA (Znojmo) - lávka pro pěší

S nárůstem rekreačních objektů na levém břehu vranovské přehrady přestal dosud existující přívoz přes vyústění Štítarského potoka stačit vyššímu provozu. Typ přemostění byl projektanty (ing. prof. J. Stráský, ing. I. Hustý, ing. J. Jordán) pečlivě studován jak z hlediska zasazení lávky do rámce krajiny, tak z hlediska ekonomické a konstrukční náročnosti. Oblouková konstrukce příliš dominovala zátoce, u zavěšené konstrukce pylony převyšovaly okolní vrchy, betonová konstrukce byla příliš nákladná a hmotná. Visutá konstrukce nejlépe zapadla do okolí - její hlavní nosné prvky jsou úsporných rozměrů. Dnešní lávka je optimálně uspořádána s ohledem na bezpečnost, na montáž i údržbu. 28 metrů vysoké pylony ve tvaru písmene A vytváří u pasantů pocit bezpečí. Pylony i závěsy jsou nakloněny. Mostovka o délce 252 metrů a tloušťce 0,4 metru je zavěšena na dvou nakloněných visutých kabelech o třech polích 30 + 252 + 30 metrů. Hlavní visuté kabely jsou tvořeny 2 x 108 lany Lp průměr 15,5 mm zainjektovanými v ocelových trubkách. Mostovka má proměnnou šířku od 9,70 metru u opěr do 6,5 metru uprostřed rozpětí. Vodovodní a plynové potrubí je za zábradlím na štíhlých konzolách a je přikryté zakřivenými ocelovými plechy, takže působí jako organické rozšíření mostovky. Mostovka je tvořena prefabrikovanými segmenty o třímetrové délce. Mostovka visí na hlavních kabelech na souboru 4 x 32 závěsů. Ty jsou představovány ocelovými tyčemi o průměru 30 mm. Osvětlení lávky je řešeno reflektory z vrcholů pylonů. Vjezdu vozidel na lávku měly bránit dva balvany - jeden z nich byl však posunut tak, aby vozidla mohla projíždět, což se také děje a způsobuje v konstrukci nežádoucí otřesy. Lávka patří k úspěšným dílům moravských projektantů a stavitelů.