409u-Vladislav_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VLADISLAV

VLADISLAV (Třebíč) - železniční mosty

Vladislav je starobylé městečko, které existovalo již před rokem 1358, městem se stalo v roce 1556 a patřilo k třebíčskému panství. Leží 8 km východně od Třebíče, kde jsou rovněž zajímavé mostní stavby. U Vladislavi začíná v údolí Jihlavy vzdutí Dalešické přehradní nádrže. Vladislaví probíhá železniční trať do Třebíče a dále do Jihlavy, a to na moderní mostní dopravní stavbě na plnostěnných ocelových nosnících spočívajících na dvou krajních opěrách a na jednom středním pilíři. Jde o železniční most s takzvanou horní mostovkou, který je pěkně zasazen do svého okolí - není vždy snadné přizpůsobovat dopravní stavby jejich okolí - je známá skutečnost, že železniční tratě svou nebezpečností obyvatele spíše odpuzují než přitahují (u vodotečí je tomu opačně). Vladislav může sloužit za příklad zdařilého zasazení mostu do rámce krajiny. To, co bylo řečeno o viaduktu ve Vladislavi, platí také mutatis mutandis o mostě přes Jihlavku poblíž města. Opět jsou zde plnostěnné ocelové nosníky o dvou polích, avšak s dolní mostovkou. Pozorujeme-li tento železniční most, i zde musíme přiznat, že projektantům se podařilo vytvořit celkem nenápadnou stavbu nijak nenarušující okolí výlučností své konstrukce.