Vinec2.jpg
407u-Vinec.jpg
Vinec1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VINEC

VINEC (Mladá Boleslav) - silniční most

Vinec je dnes součástí Mladé Boleslavi, od jejíhož středu je vzdálen 3 km jihozápadním směrem. Ve Vinci je jeden z nejvýznamnějších českých románských tribunových kostelů - sv. Mikuláše z 12. století, přestavěný 1240. Železobetonový vinecký most přes Jizeru je velmi elegantní mostní stavba, při jejíž rekonstrukci se stavitelé pokusili celkem úspěšně o barevné řešení jejího průčelí ve světlé a tmavé modři. Připomeňme, že u Nepomuku je tzv. Červený most, v Babiččině údolí u Ratiboře najdeme Bílý most, ale jinak mostní stavby bývají ponechány v původní barvě svého materiálu - obvykle šedé nebo u dřevěných mostů šedohnědé. Teprve v poslední době získávají třeba modrou či červenomodrou barvu. A rovněž most ve Vinci je jednou z těchto výjimek - a dodejme úspěšnou.