VikyroviceSumperk406.jpg
Vikyrovice135vyzkustav.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VIKÝŘOVICE

VIKÝŘOVICE (Šumperk) - silniční most

Most ve Vikýřovicích přes Desnou měl mírně vyklenutou mostovku. Šlo o nespornou mostní raritu: jednalo se zřejmě o armádní ženijní most o dvou polích se středním kloubem. Obě pole tohoto mostu pro odlehčení perforovaná vždy desíti kruhovými otvory proměnlivých průměrů byla dopravována na tankových podvozcích. Ženijní most spočíval na dvou betonových nábřežních opěrách a skládal se ze čtyř souběžných ocelových nosníků. Napříč mostovkou byla vložena řada trubek. Most byl v roce 1998 demontován a nosná konstrukce převezena na cestmistrovství Vikýřovice. Nový most má rozpětí 20,9 metru a výšku vozovky nade dnem řeky 5,50 metru. Nosnou konstrukci tvoří 17 kusů prefabrikovaných předpjatých železobetonových nosníků DS-PPI 400/800 mm. Na nosnících je spřažena železobetonová deska tloušťky 150-250 mm. Staticky se jedná o rozpěrákovou konstrukci. Založení je provedeno na mikroplotách. Projekt vypracoval Dopravoprojekt Brno, zhotovitelem byly Dopravní stavby Holding Olomouc.