Veznice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VĚŽNICE

VĚŽNICE (Havlíčkův Brod) - renesanční silniční most

O stáří Věžnice vypovídá kamenný kříž s reliéfy z 15. století, který stojí za vsí směrem k Šlapanovu. V obci je pak kamenný tříobloukový silniční most - pochází ze 16. století a je nazýván U Lutriána. Je položen na staré zemské stezce spojující Čechy s Moravou a překonává rozvětvená ramena říčky Šlapánky. Dnes je k němu přístup odbočkou vpravo ze silnice, která vede ze Štěpánova do Věžnice.