404u-Vestec.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VESTEC

VESTEC (Příbram) - silniční most

Obcí s názvem Vestec jsme v Čechách napočítali celkem jedenáct. Vestec u něhož je moderní železobetonový most přes Vltavu, je na polovině cesty mazi Dobříší a Sedlčany, asi 5 km severně od Kamýku nad Vltavou. Most je na silnici Příbram-Votice, 20 km východně od Příbrami a 12 km západně od Sedlčan. Konstrukce mostu sestává ze čtyř souběžných 0,8 metru vysokých železobetonových nosníků uložených na třech kamenných pilířích s cihlovými výplněmi. Celková délka mostu je 229 metrů. Most byl postaven v roce 1936. Vozovka na mostovce je široká 5,20 metru, po jejích obou stranách jsou chodníky široké 1,3 metru. Výška horního okraje parapetu nad hladinou Vltavy je 11 metrů. Souběžně s tokem Vltavy vede pod mostem komunikace k místním chatám. Ve srovnání se zavěšenými mosty nebo s mosty příhradovými působí vestecký most svou hmotností až téměř pochmurným dojmem nadměrné síly, což mělo ovšem své kladné důsledky v odolnosti proti stoleté vodě. Vzhledem k pozdějšímu vybudování přehrad vltavské kaskády však vesteckému mostu ani jiným mostům přes Vltavu již nehrozí nebezpečí poškození vysokým stavem vody.