Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VESELÍ NAD MORAVOU

VESELÍ NAD MORAVOU (Hodonín) - zaniklý zvedací železniční most

Brněnská Královopolská strojírna vypracovala v roce 1937 projekt ocelového zvedacího železničního mostu přes Baťův plavební kanál pro úzkokolejnou dráhu velkostatku hraběte Chorinského. Plavební kanál vede nedaleko zámku ve Veselí, u něhož bývala rovněž výtopna a točna. Mostovka železničního mostu se zvedala o 2,4 metru tak, aby mohly po kanále projíždět nákladní čluny s uhlím z Ratíškovic. Z obou stran mostu bývala návěstidla zabraňující průjezdu vlaku v okamžiku, kdy byl most zvednut. Ve čtyřech rozích mostovky byly umístěny ocelové sloupy, na jejichž vrcholech byly namontovány příčné i podélné přehrady tvořící souvislý obvodový věnec. V rozích byla pak umístěna kola, přes něž vedly Gallovy řetězy upevněné na jedné straně na mostovce, na druhé straně pak na protizávažích, z nichž každé mělo hmotnost téměř 2 tuny. Při zatěžkávací zkoušce most prokázal únosnost na jednu osu 3,76 tuny. Zatěžovací souprava lokomotivy a tří vagónů měla hmotnost 34,5 tuny. Most zvedal dálkově ovládaný elektromotor, a to tak, že spoučasně poháněl dvěma příčnými a jednou podélnou hřídelí všechna čtyři navíjecí kola. Most sloužil v provozu bohužel jen pět let - vzal za své v roce 1945 patrně zcela zbytečně ve válečných událostech. Na území bývalé Československé republiky byl pak jediný zvedací most u loděnic v Komárně ( z roku 1968) - pokud nebereme v úvahu padací mosty na Bouzově a Frýdlantu. V 90. letech sice byly pokusy tuto vzácnou technickou památku - a to i v evropských měřítcích - obnovit, ale bezvýsledně. Tak vznikla podle objevených plánů alespoň krasba mostu a v současné době se pracuje na demonstračním modelu. Plně funkční model je vystaven v Muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí.