403u-Veseli_nad_Moravou.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

VESELÍ NAD MORAVOU

VESELÍ NAD MORAVOU (Hodonín) - silniční most

Historické město jihovýchodní Moravy má chátrající zámek s věžemi ve všech čtyřech rozích čtvercového půdorysu a honosný barokní kostel naopak ve velmi dobrém stavu. Mívalo úzkorozchodnou železnici pro dopravu zejména cukrovky z nedalekého Tasova. Na této železnici, jejíž násep je ještě s cihlovým propustkem patrný v zámeckém parku, je přes řeku Moravu asi 60 metrů dlouhý, avšak jen 2 metry široký obloukový most se spodní mostovkou. Vzepětí oblouků nýtované konstrukce je 4 metry, mostovka je v přibližné, proměnlivé výšce nad hladinou Moravy cca 4-5 metrů.